Privacy verklaring

  • VOF het Bedden en Babyhuis verzamelt persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) in het kader van de registratie op de Webshop of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties.
  •  Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan worden gebruikt door VOF het Bedden en Babyhuis voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u gepersonaliseerde informatie te verstrekken.
  • Er wordt daarnaast informatie bewaard in databanken en log-files die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden en/of opdrachten en/of leveringen uit te voeren.
  • Deze informatie wordt vervolgens bewaard om het diensten- en productaanbod nog beter af te stemmen op de gebruikers/afnemers.
  • Indien u niet wenst dat uw informatie gebruikt wordt kunt u dit aan VOF het Bedden en Babyhuis kenbaar maken via email: info@babykoop.nl of via telefoonnummer: 030-2937892.
  • U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan VOF het Bedden en Babyhuis. Damstraat 10, 3531 BV, Utrecht.
  • Bovenstaande bepalingen kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande aankondiging, door VOF het Bedden en Babyhuis worden gewijzigd. In voorkomend geval zult u via de Webshop of email hiervan op de hoogte gehouden worden.

 

Lijst van cookies die wij verzamelen

De lijst hier onder geeft de cookies weer die wij verzamelen en de informatie die zij opslaan.

COOKIE naamCOOKIE beschrijving
CARTThe association with your shopping cart.
CATEGORY_INFOStores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPAREThe items that you have in the Compare Products list.
CURRENCYYour preferred currency
CUSTOMERAn encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTHAn indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFOAn encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDSStores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHEA flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTENDYou sesssion ID on the server.
GUEST-VIEWAllows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORYThe last category you visited.
LAST_PRODUCTThe most recent product you have viewed.
NEWMESSAGEIndicates whether a new message has been received.
NO_CACHEIndicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTA link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLLThe ID of any polls you have recently voted in.
POLLNInformation on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPAREDThe items that you have recently compared.
STFInformation on products you have emailed to friends.
STOREThe store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEIndicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDSThe products that you have recently viewed.
WISHLISTAn encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNTThe number of items in your Wishlist.